riverside1.jpgNy skyltbild 950.jpgriverside2.jpg

Vid driftproblem

Åtgärder vid driftproblem

 

Om larmlampan blinkar och ni har fel på er avfallspump rekommenderar vi att:

  1. Kontakta Kungsbacka VA-service AB i Fjärås

Oliver Frost 0709 45 21 49

Installerar tillfällig reservpump och reparerar er pump.

  1. Kontakta någon i styrelsen (se KONTAKT)

Föreningen har 2 st reservpumpar för utlåning

Lämna själv er pump för reparation/service till

Kungsbacka VA-service AB i Fjärås, tel. 0709 45 21 49

 

Om ni har problem med kommunalt vatten, inget eller lågt vattentryck.

  1. Titta på ELLEVIOs hemsida ”strömavbrott”.

Vid strömavbrott i Fjärås, får vi problem med kommunalt vatten hos oss då kommunens pumpstation i Fjärås inte fungerar.

  1. Hör med en granne om de har samma problem.

Kan vara fel på er tryckregulator om det är dåligt tryck/flöde.

       3 ) Kontakta någon i styrelsen. (se KONTAKT)