riverside1.jpgriverside2.jpgNy skyltbild 950.jpg

Ekonomi

 

 

Prislista 2024


Administrationskostnad:
Framdragen avloppsanslutning 950/år
Framdragen vattenanslutning 950/år
Framdraget avlopp och vatten 1.900/år
Gäller även för framdragna ej inkopplade anslutningar.


Kommunalt avlopp och vatten
Fast avgift för vatten/avlopp 1.450 kr/år
Vatten och avlopp 37,18 kr/kbm
Enbart kommunalt avlopp (inte vatten)
Avlopp 1 person 3.192kr/år
Avlopp 2 personer 4.435kr/år
Avlopp 3 personer 5.678kr/år
Avlopp 4 personer 6.922 kr/år
Avlopp 5 personer 8.165 kr/år
Avlopp 6 personer 8.949 kr/år
(Ex. 2 personer med enbart avlopp, 4.435 kr + 950 = 5.385/år)
Anslutningskostnad till föreningen för vatten och avlopp 165.000 kr.
Fastighetsägaren skall då även svara för kostnaderna fram till tomtgränsen.


Avloppsbrunn/pump ex. LPS 2000E köps från Skandinavisk Kommunalteknik AB.


Samtliga priser ovan är inkl. moms

 

 

                                                                                                                                         Idala 2020-06-05

Medlemsinformation

Vårt avlopp- och vattensystem har nu varit igång i två år och verkar fungera som det var tänkt och utan några större problem.

Med de inbetalade kapitaltillskotten har vi gjort en amortering på vårat lån som togs i samband med byggnationen och räknar med att resterande belopp skall amorteras via försäljningar av nya anslutningar framöver.

Årsstämma

2019 års bokslut är reviderat och klart men då det för närvarande i dessa Corona-tider inte är tillåtet med sammankomster med fler än 50 personer och regeringen tagit beslut innebärande att årsstämmor får skjutas på till årets slut, har styrelsen beslutat att skjuta på årets stämma till efter sommaren. Vi återkommer med tid och plats.

Vi bifogar kopia på 2019-års årsredovisning och den som har eventuella frågor på denna kan kontakta vår ordförande.

Avläsning vattenmätare

Då vi snart skall göra en avstämning av vattenförbrukningen uppmanar vi alla att nu göra en avläsning av sin vattenmätare och rapportera vattenmätar-   ställningen på vår hemsida för rätt debitering.

Schablondebitering

För er med enbart avlopp, uppmanar vi att meddela oss via mail eller till Britt-Marie eller Lennart om det har skett några förändringar på antal boende i fastigheten det senaste året för rätt schablondebitering det kommande året.

 

Med önskan om en trevlig och skön sommar

Idala avlopp Ek. för

Styrelsen

 

 

Drift- och förbrukningsavgifter.

På årsstämman den 14 juni beslutades att en administrationsavgift för år 2018 skulle tas ut av samtliga medlemmar med 1.200 kr + moms (1.500 kr totalt) och per fastighet.

Administrationsavgiften skall betalas av samtliga medlemmar, även de som inte har för avsikt att koppla in avlopp eller vatten i år och avser kostnader för styrelsen, kapitalkostnader och att driva och underhålla vårt avlopp- och vattensystem.

På årsstämman informerades också om att då vårt avlopp- och vattensystem nu är igång kommer medlemmar med fastigheter i etapp 1 och 2 som gör inkoppling under år 2018 att få en preliminär faktura avseende förbrukning för perioden 1/7 – 30/9 på 1.250 kr inkl. moms.

Från och med kvartal 4, 1/10 – 31/12 beräknas att samtliga även etapp 3 då skall få en preliminär kvartalsdebitering med samma belopp.

En avstämning beräknas ske under sommaren 2019, utifrån avläst vattenförbrukning eller schablon, varefter en specificerad slutfaktura på det gångna året skickas

 

 

Genomförandeplan

Avtal med Skandinaviskt Kommunalteknik, klart 2013-12-31.

Nuvarande dispens för ej godkända avlopp t.o.m. 2014-09-18

-------------------------------------------------------------------------------------

Avstämning av avlopp, vatten och fiberanslutningar, 2014-07-01

Första delbetalning om 10.000 kr, betald 2014-08-31

Ny dispensansökan inlämnas 2014-09-01

(Medlemmar som ej betalat första delbetalningen utan skäl, tas inte med i den nya ansökan)

Slutprojektering och upphandling

Andra delbetalning vid projektstart med 30.000 kr

Avloppspumpen faktureras resp. fastighetsägare vid leverans från Skandinavisk Kommunalteknik AB.

Resterande betalning av anslutningsavgift till Idala Avlopp samt kommunala avgifter, när ledningar finns vid tomtgräns.