Ny skyltbild 950.jpgriverside1.jpgriverside2.jpg

Nyheter

Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 13 juni 2019 kl 19.00 i Håforsgården

Ärenden enligt stadgarna:

1.    Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2.    Godkännande av röstlängden.

3.    Val av två justeringsmän.

4.    Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.    Fastställande av dagordningen.

6.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.    Frågan om arvode till styrelseledamöterna.

10.  Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

11.  Beslut om antalet styrelseledamöter som skall väljas.

12.  Val av styrelseledamöter.

13.  Val av revisor.

14.  Beslut om arvode till revisor

15.  Val av valberedning.

16.  Övriga ärenden.

Avprickning av närvarande medlemmar kommer att ske vid ankomst. Vi vill då att du uppger din fastighetsbeteckning.

Efter det formella årsmötet kommer vi att ge senaste information. Möjlighet finns då också att ställa frågor.

 

Information till medlemmar april 2019

Vårt vatten- och avloppssystem har nu snart varit i drift 1 år och verkar fungera som det var tänkt.

 

Vi hade i början några problem med stopp i en avloppsledning m.m. men nu efter årsskiftet verkar allt fungera.

Idag är vi 157 st fastigheter anslutna till vårt system.

 

Vi debiterar ut en preliminär förbrukningsavgift och skall under sommaren fakturera en slutavräkning för det gångna året. För detta måste vi från er som har kopplat in kommunalt vatten få en avläsning av er vattenmätare.

Detta gör ni enklast på vår hemsida, ”Registrera vattenförbrukning” där ni anger fastighet, mätarställning datum för avläsningen samt första gången även när vattenmätaren kopplades in.

OBS. Vi kan inte sammanställa en slutfaktura för det gånga årets förbrukning om vi inte får in uppgifter om er vattenmätare.

 

Vi kommer vidare nu under våren att kontakta er med installerade vattenmätare för en plombering av denna

 

En prislista för år 2019 avseende våra tjänster finns nu på vår hemsida - se Ekonomi.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Motorskydd eller överbelastningsskydd

Vi har fått frågor om överbelastningsskydd och några medlemmar har redan installerat. Våra pumpar är ej utrustade med detta skydd och i de flesta (80-90%) av Kommunaltekniks installationer är de ej installerade.

Överbelastningsskydd är till för att skydda pumpen i den händelse att den går mot ett stopp. Det kan ju bero på en rad olika anledningar såsom frost, långfibrigt material i ledningen/ventiler mm. Överbelastningsskyddet larmar när pumpen efter tre försök fortfarande går mot stopp. Förenklat förklarat känner kortet när spänningen ökar, för när pumpen går mot stopp ökar motståndet och pumpen drar mer ström och det blir högre spänning över den kretsen i kortet.

Frågan om det behövs är i den bästa av världar nej, men tyvärr är det ju så att det ibland hamnar saker i tanken som inte ska vara där. Då är ett överbelastningsskydd ett skydd som minskar risken att något går sönder i pumpen. Utan överbelastningsskydd försöker pumpen starta om och om igen vilket till slut resulterar i att en stator går sönder eller att kondensatorn ryker.

Du som vill installera överbelastningsskydd kan beställa direkt hos SKT, Krokslätts fabriker 45, 431 37 Mölndal. Tel 031-797 13 80.

Kortet kostar 937,50 inkl moms och frakt. Ange Idala Avloppsförening och offert nr 643/1. Se till att få med skruv för fastsättning av kortet. Kontakta behörig elektriker för installation

 

 

Till ordförande i Kungsbacka kommuns vattenföreningar

Hej

Sedan 6 juli  råder bevattningsförbud i Kungsbacka kommun. Förbudet omfattar alla med kommunalt vatten, inklusive de abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten via en vattenförening, det vill säga era medlemmar.

På kommunens hemsida finns information om bakgrunden till bevattningsförbudet , vad det innebär, lägesrapport och tips. Informationen hittas via länken kungsbacka.se/bevattningsforbud

Kommunen kommer även annonsera i lokalpressen i kommande nummer.

Vi skulle nu vara tacksamma för om du kan bidra med att sprida information till medlemmarna i din förening om bevattningsförbudet och vad vi alla gemensamt kan bidra med för att göra torkans konsekvenser så små som vi bara kan!

Bifogar här ett informationsblad som kan sändas vidare till era medlemmar. Vill du få informationen upptryckt eller i fler exemplar för att sätta upp på till exempel  en anslagstavla i bygden kan du kontakta Kungsbacka direkt,

Tack för er hjälp!

Hälsningar

Tekniska förvaltningen

 

Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 14 juni 2018 kl 19.00 i Håforsgården

Ärenden enligt stadgarna:

1.    Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2.    Godkännande av röstlängden.

3.    Val av två justeringsmän.

4.    Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.    Fastställande av dagordningen.

6.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.    Frågan om arvode till styrelseledamöterna.

10.  Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

11.  Beslut om antalet styrelseledamöter som skall väljas.

12.  Val av styrelseledamöter.

13.  Val av revisor.

14.  Beslut om arvode till revisor

15.  Val av valberedning.

16.  Övriga ärenden.

Avprickning av närvarande medlemmar kommer att ske vid ankomst. Vi vill då att du uppger din fastighetsbeteckning.

Efter det formella årsmötet kommer vi att ge senaste information. Möjlighet finns då också att ställa frågor.

 

Nu kan du koppla in vatten och avlopp.

Vi har brottats med en mindre läcka på vattennätet, men beslutat att godkänna. Avloppsnätet är helt tätt !

Att tänka på inför dina installationer:

·         Läs noga VA-instruktionen igen (se Dokument).

·         Plats för vattenmätaren bör vara på ett ställe där det är lätt att läsa av.

·         Stamledningar för vatten i etapp1 och 2 är spolade. Vattnet är också provtaget utan anmärkningar. När du kopplat in bör du spola dina ledningar (stick). Någon minut om din fastighet ligger nära stam – lite längre tid om du har långt till stammen.

·         Du har nu en ny situation när det gäller avlopp. Tänk på att inte spola ner bindor, tops och liknande i avloppet. Tvätta inte stövlar i badkaret eller färskpotatis i köksvasken, som ger sand och jord i pumpen. Du har nu en skärande pump på din fastighet som tar skada av detta.Nedspolade föremål kommer att orsaka stopp i våra avloppsledningar och pumpstationer och i din egen pumpstation. Spola aldrig ned några föremål i toaletten.

·         När du är klar med din avloppsinstallation – kontakta Ragnsells för sluttömning av din gamla avloppsbrunn, så att du stryks i ”rullorna” hos Miljö&Hälsa.  

Lycka till.

 

Kommunala anslutningsavgifter (lägenhetsavgifter)

Hej, etapp 1 och 2 börjar nu bli färdigbyggd med drygt 70 st anslutningar vid tomtgränsen och vår pumpstation i Håfors driftsatt med el inkopplat. Vi återkommer om tid för start, men preliminärt planerar vi att starta upp systemet för ovanstående fastigheter runt den 1 april om tillräckligt många är färdiga med sina egna arbeten då. Kommunen kommer i samband med detta att fakturera oss för den/de lägenhetsavgifter avseende er fastighet som skall betalas.

Följande gäller:

Anslutningsavgiften avseende 1 bostad/lägenhet för enbart avlopp eller vatten är 22.631 kr.

Anslutningsavgiften avseende 1 bostad/lägenhet för både avlopp och vatten är 32.061 kr.

Om man har fler bostäder på sin tomt (och det är då antal kök som räknas) skall ovanstående avgift betalas för respektive bostad. Om man inte skall koppla in vatten eller avlopp nu under året, behöver man inte erlägga någon kommunal lägenhetsavgift vid detta tillfälle, utan kan avvakta tills inkoppling är aktuellt.                   Den kommunala lägenhetsavgiften kommer dock att vara högre än 2017 års ovannämnda priser som är inklusive moms.

För rätt debitering av de kommunala lägenhetsavgifterna som vi fakturerar nu under februari månad med sista betalningsdag 31 mars, måste vi därför be er fylla i den blankett som distribueras och återsända den senast 2018-02-15 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Lennart Mårtenson, Vråvägen 61 439 64 Frillesås.

Om ni har några frågor får Ni gärna ringa 0706-619115

Med vänliga hälsningar/ Idala avlopp Ek. för/ Lennart Mårtenson

P.S. Till Er som skall koppla in kommunalt vatten vill påminna er om att beställa provtagning från kommunen av ert nuvarande vatten innan inkoppling. Tel 0300-834108.

 

Förläggningen av ledningar i Håfors har tagit längre tid än beräknat. Inga raksträckor som i Backa och Karshult. Flera vägar att korsa, mängder av sten, ett par dagar för att knacka berg, en del träd att ta ner, mängder av el och teleledningar och slutligen regn, snö och regn igen. Dessutom omläggning av kommunens pumpstation i Gällinge, vilket fördröjt provtryckningen.  Lasse’s entreprenad har därför inte att klarat sluttiden mitten av december.

Vi har i mitten av december gjort upp en plan som går ut på att vi gör klart i Lunna och på Martin Söderbergs tomt vecka 50/51. Samtidigt fortsätter de stora maskinerna att ta sig förbi bageriet. Vecka 52 och 1 pågår ingen entreprenad, utan vi startar  igen vecka 2. Den sträcka vi då har kvar är visserligen komplicerad, men vi räknar med att den skall klaras av på 14 dagar. Därefter skall systemet provtryckas. Vi räknar med att gå i mål med etapp 2 i slutet av januari.

Just nu pågår det mer komplicerade arbetet på etapp 2. Bland hus, stenar och träd i Håfors. Dessutom med blöta marker. Men pumpstationen är i stort sett färdigbyggd. Borrning under ån för nästa etapp är klar, ihopkoppling av slangar för nästa etapp och från etapp 1 är också klara. Efter vecka 42 räknar vi med att vara helt klara med arbetena runt pumpstationen och går tillbaka för att gräva slingorna till Lunna och Håforsgården/Håfors östra.

Svetsning i regn

 

 

 

Nu är grävningen mellan  Gällinge och Håfors i full gång

Som du kanske noterat har det pågått anläggningsarbeten i Gällinge den senaste månaden. Detta är ett samarbete mellan 6 avloppsföreningar och avser vatten- och avloppsledningar mellan kommunens avlämnings- och släppunkt och Lilla Bro. Ca 400 m ”genom åsen”. Vidare sättning och inkoppling av vattenmätarbrunnar.

Projektet har fungerat bra och besiktigades den 21/4. Borrningen genom åsen var det stora problemet, men löstes till slut med hammarborrning.

Nu fortsätter Idala Avlopp med anläggning av VA-ledningar från Lilla Bro i Gällinge till Håfors. Vi kallar detta Etapp 2. Den första etappen anlades förra året på sträckan Röstorp-Kärret-Högen. Från Backa till Håfors läggs även fibernät för Frillesås Östra Fiberförening (FÖF). Om Ellevio vill vara med på vissa sträckor är i dagsläget oklart, men vi har kontakt med dem och de är hänvisade till vår entreprenör.

Vi är glada att meddela att vi anlitat Lasses Entreprenad i Frillesås AB för entreprenadarbetet med Etapp 2. De kommer att ta kontakt med dig som markägare eller medlem när de närmar sig respektive fastighet. Vi har ingen exakt tidplan, men de startar grävning den 18/4 och skall vara helt klara med arbetet i slutet av 2017.

Föreningens representanter för VA resp fiber kommer dock att utgöra ”förpatrull” för att staka ut ledningarnas sträckning på kritiska ställen samt ventilavsättningar. Vi är tacksamma om du som markägare då kan förse oss med så mycket information som möjligt om ledningar i mark. Muntligt, via mail eller i form av kartor.

 

 

Artikel Norra Halland 2016-11-04

Artikel NH 2016 11 04

 

Artikel Norra Halland 2016-11-01

Artikel NH 2016 11 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 21/4 2016 kl 19.00 i Stuvs Bygdegård

 

Mars 2016

Vi har besiktigat återställningsarbeten som uppstädning, ventiljustering, stolpar mm och dessa arbeten kommer att utföras efterhand. Sådd av gräsmattor fram i slutet av april när det torkat upp. Det som dessutom återstår är provtryckning. 

 

Januari - Februari 2016

Servisavsättningarkommer att genomföras under perioden. Jord&Berg har för avsikt att vara klara med arbetet den 1/3.

Inför julhelgen....

.....kan vi konstatera att huvudstråket och flertalet ledningar till respektive fastighet är nedlagda. Första servisen är också satt i Röstorp. Vi tar nu julledigt och återkommer i vecka 2 med kompletterande återställning och servisavsättningar. 

 

 

Full fart vecka 44-46
Grävning och nedläggning av slang har flutit på bra under vecka 44-46. Dagsrekordet är drygt 600 m. Dock en hel del sten mellan Kärret och Lia. Vecka 47-48 arbetar entreprenören Jord&Berg mest med den parallela entreprenaden för Ellevio (Fortum). Tryckning under Frillesåsvägen och Löftaån har genomförts måndagen den 23 nov. Inga som helst problem. Sträckan blev drygt 80 m och borrningen tog ca 50 minuter !!

Under vecka 47-48 sätts serviser på den sträcka som hittills grävts samt en del arbeten för Ellevio. Vi räknar med grävning och nedläggning av slang sista biten förbi Röstorp därefter.

Efterhand som grävningen fortlöper och det blir dags att sätta serviser vid tomtgräns kommer J&B att kontakta resp fastighetsägare för att komma överens om anslutningspunkt (plats).

  

Då är vi igång !!

All slang som har ankommit har rullats ut i början av veckan. I slutet av veckan har ca 700 m grävts och slang lagts ner. Positivt: Nästan inga dräneringar att laga. Trassligt: Att passera gasledningen. Ledningen i sig var inga problem utan de jordledningar som låg vid ledningen. Swedegas representant kände ej till exakta läget på dessa. 

Grävning etapp 1 startar

Inom kort startar grävning och nedläggning av VA-ledningar för etapp1, som omfattar sträckan Röstorp-Kärret-Lia-Högen.

Det har tagit lite tid att få klart med entreprenör då vi fick diskutera en hel del om samordningen med Ellevio (Fortum).

Vi har avtalat med Jord & Berg Entreprenad AB, som entreprenör för etapp 1. De har också fått avtal med Ellevio.

Startmöte kommer att hållas vecka 41 och därefter drar arbetet igång. Arbetet inleds med utsättning av ledningsägare i området. Därefter kommer vi att sätta ut sträckningen för VA-ledningar. Vi kommer då också att kontakta respektive fastighetsägare för utsättning av anslutningspunkt. Alla markägare i området ombeds då också att orientera entreprenören om kända hinder, avlopps- och dräneringsledningar.

Information om tidplan kommer löpande på hemsidan.


Dispens klar ännu en gång !

Miljö & Hälsoskydd mottog vår ansökan om förlängning av dispens i maj 2015. De har beslutat förlänga vår dispens t o m april 2016.

Informationspunkter på årsmötet:

- Avi för låneinbetalning 2

- Beräknad produktionsstart och samförläggning med Fortum

- Inköp av mark för pumpstation och servitut

- Pumpleverans senhösten 2016 ?

Du som inte var där och vill veta mer - kontakta någon i styrelsen.

 Samtliga medlemmar kallas till årsmöte

Onsdagen den 22 april kl 19.00 i Stuvs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Avprickning av närvarande medlemmar kommer att ske vid ankomst. Vi vill då att du uppger din fastighetsbeteckning.

Efter det formella årsmötet kommer vi att ge senaste information.

Välkommen !

Styrelsen i Idala Avlopp Ek. förening

Mars 2015

Vi kommer någon gång i April att gå ut med förfrågan för etapp1, som omfattar sträckan Röstorp-Kärret-Lia-Högen. Detta är ett projekt tillsammans med Fortum. Deras del omfattar också sträckan Kärret-Stuv.

   

November 2014.

Ritning utlagd på Ledningskollen.se. Fortum önskar samförläggning Kärret-Lia.

 • Samtliga ritningar reviderade. Nytt upphandlingsunderlag påbörjat.
 • Ansökan om strandskyddsdispens insänd slutet av oktober.
 • Dispens är klar för alla medlemmar fram till 31 juli 2015.

Dispens klar - igen !

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har vid sammanträde 14-10-30 beviljat samtliga medlemmar dispens fram till den 31 juli 2015..

Inköp av slang

Så har vi gjort vårt första inköp av slang. Vi har kommit över ett parti PEM-slang av god kvalitet för mindre än halva priset.

 

 

September 2014:

 • Samtliga delägaravtal är nu påskrivna.
 • Fakturor har gått ut på delbetalning 1. Eftersom administrationen av delägaravtal tog lite längre tid än beräknat har vi beslutatflytta fram sista betalningsdag.
 • Medlemsförteckning uppdaterad per 140701 - pris1.
 • Kartor är under uppdatering efter de goda kommentarer vi fått i samband med träffen i Idala Församlingshem den 28/7.
 • Fibergruppen är i full gång för att ge underlag till upphandling.
 • Förfrågan till entreprenörer senarelagd. Upphandlingsunderlaget kan tidigast vara klart i oktober.


Samtliga medlemmar kallas till årsmöte

Torsdagen den 10 april kl 19.00 i Stuvs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Avprickning av närvarande medlemmar kommer att ske vid ankomst. Vi vill då att du uppger din fastighetsbeteckning.

Efter det formella årsmötet kommer vi att ge senaste information. Till exempel vilka dokument som skall skrivas på och när, resultat av fältstudier mm. Möjlighet finns då också att ställa frågor.

Slutligen vill vi återigen påminna om, att du meddelar oss om du önskar vatten och/eller fiber. Kontrollera dina uppgifter i   medlemsförteckningen på hemsidan .

Välkommen !

Styrelsen i Idala Avlopp Ek. förening


 

 

Fältstudier

Ledningssträckningen har skissats av oss, som ett underlag till Skandinavisk Kommunalteknik. De har i sin tur upprättat de ritningar som visades på informationsmötet den 18/2. Den 13-14 mars kommer vi att ge oss ut i terrängen för att undersöka framkomligheten mer i detalj på vissa sträckningar. Det är viktigt att du som markägare informerar oss om ev hinder, som befintliga ledningar, täckdiken och berg. Du kan kontakta någon i styrelsen.

Därefter kommer detaljritningar att upprättas, som vi kommer att använda tillsammans med beräkningar och beskrivningar, som underlag för anbudsförfrågan.

 

Dispens

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har vid sammanträde 14-01-30 beviljat samtliga medlemmar dispens fram till den 14-10-30.

 Informationsmöte      Stuvs Bygdegård 2014-02-18

 Program:

 Presentation av tryckavloppssystemet och tänkt sträckning.

 Allmän information från Kungsbacka kommun.

 Preliminära kostnader för avlopp, vatten och fiber

 Kommunala avgifter, lägenhets/löpande avgifter

 Delägaravtal

 Markersättningar

 Presentation av fibersystem

 Frågor och diskussion

 Visning av avloppspump med tank m.m

 

 Medverkande: Styrelsen, Idala Avlopp ek. förening, Svante Hagman, Skandinavisk Kommunalteknik AB, Michael Johansson, Kungsbacka Kommun, Teknik, Magnus Johansson, Transtema (fiber), Bengt Öberg (konsult)


Ny dispensansökan förbereds

Vår dispens gäller t o m 2014-01-18. För närvarande förbereds ny dispens.

Aktiviteter september-november 2013

Mycket tid har ägnats åt att utvärdera systemleverantör. Flera möten har hållits med Skandinavisk Kommunalteknik och Xylem, Flygt. Båda har återkommit med mer detaljerade projekteringar vad gäller ledningsnät för vatten och avlopp samt tryckhöjningsstationer. Ledningssträckan har beräknats till ca 3 mil !!

Möten har hållits med Myra och Torkelstorps Östra avloppsföreningar för att ta del av deras erfarenheter med Flygt resp SKT.

Kontraktförslag har upprättats för vidare diskussioner med pumpleverantörerna.

Vidare aktiviteter dessa månader:

 • 5 protokollförda styrelsemöten.
 • Styrelsemöte 4 ägnades i huvudsak åt genomgång av de aktiviteter/punkter vi måste genomföra - totalt ett 25-tal.
 • En första kontakt med markägare på sträckan Håfors-Gällinge.
 • Kontakter med Länsstyrelsens natur- och kulturenhet.
 • Kontakter och möten med kommunen angående alternativ släppunkt öster om Gällinge.

Vid november månads utgång har föreningen 143 medlemmar.  

Aktiviteter maj-augusti 2013

Föreningen har, utifrån de första beräkningarna från pumpleverantörer,bedömt att anslutning i Gällinge för vatten och avlopp är den bästa. Vi räknar då med att följa gasledningen mellan Idala och Gällinge. Nytt PM och karta med inritade huvudstråk , för fördjupad beräkning från pumpleverantörer,
har upprättats och distribuerats. Vi hade i maj 125 medlemmar och har lagt till en utökning om 30%, samt 95 fastigheter ytterligare på sträckan Håfors-Gällinge.

Vi har haft ett mycket positivt möte med Swedegas den 25/6. I stort inga problem att gå fram med VA-ledningar längs gasledningen. Skyddsavståndet som de vill ha är till för att resp. ledningsägare skall skydda varandra och möjliggöra reparationer utan problem. Gasledningen har 80 bars tryck !

Swedegas har relationsritningar för ledningsdragningen. Djup, höjder, korsande ledningar (ej komplett) mm. Vi har erhållit dessa i PDF- format. Vid en hastig genomgång kunde vi inte se något berg längs deras ledningsdragning och ledningen ligger på mellan 90-150 cm under mark.

Nya och mer detaljerade projekteringar förväntas från pumpleverantörerna i slutet av augusti. 

 

Dispensen klar !!

Vi har nu fått en första dispens för våra medlemmars avlopp t.o.m. 2014-01-18. Enligt Miljö&Hälsoskydd är vår förening ett pilotfall som man vill följa upp för övriga föreningars dispenser. Ingen förväntar sig dock att vi skall ha något färdigt avlopp inom 9 månader men man vill se att vi aktivt arbetar med projektet.

 

Aktiviteter april 2013

Vi har uppdaterat medlemsförteckningen och kommer att kontakta medlemmarna för att efterhöra intresse för vatten och fiber.

Kartan är under omarbetning. Denna samt nytt PM kommer att sändas till pumpleverantörerna för mer detajerad projektering.

I denna projektering kommer vi att lägga tonvikten på stamledning till Gällinge, som i så fall skulle kunna följa samma dragning som gasledningen. Vi har haft kontakt med Swedegas och fått deras krav och riktlinjer för anläggnigsarbeten i närheten av gasledningen.

 

Aktiviteter kvartal 1/2013

Samtliga medlemmars fastigheter har prickats in på digital karta. Denna har tillsammans med förutsättningar sänts till Xylem (Flygt) och Skandinavisk Kommunalteknik. Båda leverantörerna uppdrogs att göra en grov projektering av avlopp/vatten till/från de båda släppunkterna som kommunen anvisat: Gällinge och Frillesås. I fallet med Frillesås har vi samarbetat med Löftadalens avloppsförening.

I slutet av mars fick vi resultat från båda leverantörerna. Kommunalteknik anser att Idala avloppsförening skall ansluta i Gällinge. Tryckstegring behövs i Håfors.

Flygt menar att antal tryckstegringsstationer, som Idala avloppsförening får svara för, blir 2 om vi ansluter i Gällinge och 1 om vi ansluter i Frillesås (tillkommer ytterligare 1 tryckstegringsstation i Löftadalen). Om Idala ansluter i Gällinge och Löftadalen i Frillesås blir ledningsdimensionerna mindre än för en gemensam stamledning i Löftaåns dalgång.

Båda leverantörerna har åtagit sig att göra en mer detaljerad analys av de båda alternativen.

 

Artikel Centertidning mars 2013:

C mars 2013

 

Artikel GP 130225:

Klicka på artikeln för att läsa hela texten.

GP 130225.jpg - 2.38 MB

 

Information från styrelsen januari 2013

Intresset för medlemskap har varit bra. Vi är idag 104 medlemmar med 110 fastigheter. Under januari kommer vi att sända in en kollektiv dispensansökan till Miljö & Hälsoskydd, för de medlemmar som har fått sina nuvarande avlopp underkända i avvaktan på att vårt nya avloppssystem projekteras, byggs och ansluts till kommunens ledningsnät antingen i Gällinge eller i Frillesås.

Under 2012 har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Vi har i samarbete med Gällinge Fiber, Torpa-Dala Avlopp och Stuv-Frillesås Avlopp m.fl. skrivit till Kommunstyrelsen för att informera om våra idéer och önskemål. Vi har deltagit i 2 informationsträffar, som anordnats av Kungsbacka Kommun, förvaltningarna för Teknik och Miljö&Hälsa.

Den plan vi arbetar med är främst att få till stånd en gemensam matarledning genom Löftaåns dalgång i samarbete med Stuv-Frillesås. I annat fall har vi möjlighet att ansluta i Gällinge, där kommunen beräknas vara framme med avloppsledningar om 1-2 år.

Styrelsen har beslutat att förlänga det första verksamhetsåret till 16 månader att avslutas den 31/12 2013. I dagsläget har vi inte för avsikt att debitera ut någon ytterligare medlemsavgift under år 2013.

Slutligen ber vi att få tillönska er Ett Gott och Framgångsrikt 2013 !

Styrelsen

 

 

15 nov 2012

Anmälningar mottagna och registrerade. Just nu skrivs dispensansökan till Miljö&Hälsa, Kungsbacka kommun. Observera att denna är kollektiv för alla som anmält sig som medlem i föreningen. Du behöver alltså inte själv söka dispens.