riverside1.jpgNy skyltbild 950.jpgriverside2.jpg

Tidsplan

Genomförandeplan och tider

Etapp 1 är klar Röstorp-Kärret-Högen

Etapp 2 är klar, från Lilla Bro i Gällinge till Håfors. Provtryckning beräknas vara klar i våren 2018.

Etapp 3-4 Pågår och  beräknas klar av slutet av 2018

Avtal med Skandinaviskt Kommunalteknik, klart 2013-12-31.

Nuvarande dispens för ej godkända avlopp t.o.m. 2019-01-31

-------------------------------------------------------------------------------------

Avstämning av avlopp, vatten och fiberanslutningar, 2014-07-01

Första delbetalning om 10.000 kr, betald 2014-08-31

Ny dispensansökan inlämnas 2014-09-01

(Medlemmar som ej betalat första delbetalningen utan skäl, tas inte med i den nya ansökan)

Slutprojektering och upphandling

Andra delbetalning vid projektstart med 30.000 kr

Avloppspumpen faktureras resp. fastighetsägare vid leverans från Skandinavisk Kommunalteknik AB.

Resterande betalning av anslutningsavgift till Idala Avlopp samt kommunala avgifter, när ledningar finns vid tomtgräns.